نوشته‌ها

PORTUGUESE POINTING DOG (پوینتینگ پرتغالی)

PICARDY SPANIEL (پیکاردی اسپانیل)

CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (چساپیک بای رتریور)

LABRADOR RETRIEVER (لابرادور رتریور)