نوشته‌ها

Asian Burmilla (برمیلا آسیایی)

Burmilla نژادی نادر از گربه های Domestic (خانگی) بازیگوش، بسیار زیبا و خونگرم است که از سال ۱۹۸۱ در انگلستان منشأ گرفته است. این نژاد از تلاقی بین گربه های Persian Chinchillaو Lilac Burmese است.