نوشته‌ها

گربه Korat (کورات)

Korat یا Si-Sawat (نامی که در زادگاه خود به آن شناخته شده)یک نژاد مو کواتاه اصیل تایلندی بسیار زیبا، باهوش و با پوشش آبی نقره ای دارای چشمهای سبز زمردی و گوش های بلند است که قدمتی بسیار کهن داشته. این گربه دلربا سابقه طولانی و غرورآفرینی دارد و از این رو در گذشته سنبل خوش شانسی بوده و در کتاب کهن اشعار گربه از آن یاد شده.

Khao Manee (خائو مانی)

این گربه یک نژاد برونگرا، باهوش و بسیار کنجکاو است و مشتاقانه اطراف خود را کشف خواهد کرد. گربه Khao Manee نژادی نادر و اشرافی، مو کوتاه، با پوشش تمام سفید و با اصالت چند صد ساله ی تایلندی است که با نام “گوهر سفید”(ترجمه شده ی نام بومی تایلند) و همچنین به عنوان “گربه چشم الماس” شناخته می شود و از آنها در “Tamra Maew” یا دراشعار کتاب گربه نام برده شده است. ویژگی ای که این نژاد را از انواع دیگر متمایز میکند رنگ چشمان آن هاست که میتواند جفت چشم ها آبی یا طلایی باشد یا هر یک دارای رنگ مجزای طلایی و آبی یا ترکیبی از آن ها باشد.