نوشته‌ها

Chinese Li Hua (لی هوا چینی)

Chinese Li Hua یا Dragon Li یک نژاد تازه تاسیس نادر گربه های Domestic (خانگی)، نژادی بزرگ با بدنی عضلانی به همراه پوششی زیبا و با اصالت چینی و بسیار کنجگاو و پر جنب و جوش است که به یک مالک فعال و فضای کافی برای پرسه زدن نیاز دارد.