نوشته‌ها

گربه Exotic Shorthair (اگزوتیک مو کوتاه)

این نژاد مهربان، که ماهیتی دوست داشتنی دارد، با نام مستعار محبوب”خرس عروسکی”، یک نسخه با نگهداری کم تر از گربه نژاد Persian Longhair است.