نوشته‌ها

هزینه و شرایط حمل حیوانات خانگی در هواپیما چگونه است؟

دل کندن از حیوانات خانگی هنگام سفر بسیار سخت است. به همین خاطر اغلب افراد ترجیح می‌دهند هزینه و شرایط حمل آن‌ها را نیز در نظر گرفته و این موجودات دوست‌داشتنی را همراه خود ببرند.

طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات

طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک