زنده‌گیری نوزادان حیات وحش از جمله تخلفات زیست محیطی است که برخی افراد، سهوی یا عمدی اقدام به آن می‌کنند.


به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، اسدالله حاتمی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی روز دوشنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: هر سال با شروع فصل بهار زاد و ولد حیوانات وحشی نیز آغاز می‌شود و زیر چتر حمایت و حفاظت محیط‌بانان حفاظت محیط زیست به زندگی خود ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به رواج زنده‌گیری نوزادان حیوانات وحشی در فصل زاد و ولد افزود: در این فصل از سال برخی افراد سودجو و متخلف اقدام به زنده‌گیری نوزادان حیوانات وحشی می‌کنند که لطمات جبران‌ناپذیری را به طبیعت وارد می‌کند زیرا علاوه بر حذف یک گونه جانوری از طبیعت که سال‌ها می‌تواند زادآوری داشته باشد، قطعا در ادامه نسل خلل ایجاد خواهد کرد.


سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

نوزادان حیات وحشِ زنده‌گیری شده حتی در صورت کشف و بازپس‌گیری از متخلفان به دلیل تغذیه دستی، انس با انسان و نبود آموزش مهارت‌های لازم برای زندگی در طبیعت، قابلیت بازگشت به عرصه‌های طبیعی را ندارند و به‌ناچار باید ادامه زندگی خود را در اسارت به سر ببرند که تحت این شرایط زندگی آنها دوام نخواهد داشت.

وی گفت: همچنین مشاهده شده برخی از مردم و علاقه‌مندان به حیات وحش با مشاهده نوزادان حیات وحش در مناطق، از سر دلسوزی و کمک به حیوانات اقدام به زنده‌گیری و تحویل آنها به محیط‌بانان یا ادارات حفاظت محیط زیست می‌کنند که توصیه می‌شود در صورت مشاهده نوزادان حیوانات وحشی در طبیعت هیچ گونه اقدامی برای گرفتن آنها نکنند و مراتب را به ماموران یگان حفاظت محیط زیست مستقر در مناطق اطلاع دهند.