برمیز آسیایی

European Burmese

خلق و خو

وزن و ارتفاع

مشکلات سلامتی

شرایط نگهداری

فعالیت بدنی

طول عمر

به طور میانگین در صورت نگهداری درست و اصولی حدود نه سال عمر میکنند.

آراستن

تاریخچه

گرد آوری و ترجمه

تیم تنظیم محتوا مجموعه My Pet