اسپنیش پوینتر

SPANISH POINTER

این سگ همچنین به عنوان Perdiguero de Burgos نیز شناخته می شود و برای ردیابی گوزن پرورش داده شده است . این سگ ها یک نژاد معتبر اند که به خوبی به زندگی در کنار خانواده عادت می کنند. با این وجود همواره به غریزه شکار خود خو دارند.

خلق و خو

اسپنیش پوینتر ها به طور طبیعی سگ هایی آرام و ساکت اند. این سگ ها به عنوان یک نژاد برجسته طعمه خود را با اشاره کردن به جای پارس کردن به شکارچیان نشان می دهند. پوینتر های اسپانیایی به طور معمول تهاجمی نیستند. اگر از ابتدا در کنار هم بزرگ شوند به راحتی می توانند با آن ها کنار آیند.

وزن و ارتفاع

وزن : 25-30ک.گ

ارتفاع :59-67 س.م

مشکلات سلامتی

در بیشتر نقاط دنیا اسپنیش پوینترها یک نژاد سالم اند که تا 15 سال امید به زندگی در آنان وجود دارد و در کل سگ های این نژاد سگ های سالمی هستند با این وجود مشکلاتی در آنان وجود دارد که بهتر است در صورت نگهداری از آن آگاه بود.

شرایط نگهداری

سگ های این نژاد برای نگهداری در آپارتمان مناسب نیستند با این حال اگر در نگهداری آنان به نیاز به فعالیت در آنان اهمیت داده شود می توانند همراهان خوبی برای خانواده ها باشند.

فعالیت بدنی

از آنجا که اسپنیش پوینتر یک نژاد شکارچی است به طور کلی نژادی فعال اند. سگ هایی که سطح انرژی بالایی دارند و به ورزش روزانه نیاز دارند تا از بروز رفتارهای مشکل ساز جلوگیری شود. پیونترهای اسپانیایی به حداقل 30 دقیقه ورزش روزانه نیاز دارند.

طول عمر

حدود 12-14 سال.

آراستن

سگ های این نژاد به حداقل نظافت در میان نژادهای دیگر نیاز دارند و استحمام در آن ها به صورت ماهانه و فقط در صورت نیاز باید انجام شوند.

تاریخچه

گرد آوری و ترجمه

تیم تنظیم محتوا مجموعه My Pet