پودل پوینتر

pudelpointer

این نژاد میکس برای هر دو منظور نگهداری در خانه و خارج از آن مناسب است.بسیار هوشمند و اجتماعی است و از توانایی بسیاری برخوردار است. پودل پوینتر که در ابتدا بسیار مورد علاقه شکارچیان بود امروزه یک همراه خوب روستایی است.

خلق و خو

سگ های این نژاد بسیار آرام و مهربان اند که وجود این ویژگی ها آن ها را به همراهان مناسبی برای زندگی در کنار خانواده بدل کرده است.

وزن و ارتفاع

وزن : 20-30 ک.گ

ارتفاع : 56-68 س.م

مشکلات سلامتی

سگ های این نژاد عموما سگ های سالمی اند با این حال بهتر است در صورت نگهداری از بیماری های احتمالی در آن ها آگاه بود.

شرایط نگهداری

سگ های این نژاد بسیار آرام و مهربان اند. با کودکان ارتباط خوبی دارند اما توصیه می شود هرگز با آن ها تنها نمانند.

فعالیت بدنی

سگ های این نژاد همانند اکثر نژادهای دیگر گانداگ نیاز به فعالیت و پیاده روی روزانه دارد.

طول عمر

حدود ۱۲-14 سال.

آراستن

آراستن این نژاد به سبب نوع پوششی که دارد بسیار آسان است. شانه زدن هفتگی و اصلاح فصلی می تواند برای آن ها کافی باشد و حمام کردن آن ها فقط در مواقع لزوم توصیه می شود.

تاریخچه

برای نخستین بار در سال 1881 توسط یک پرورش دهنده آلمانی پرورش یافت.

گرد آوری و ترجمه

تیم تنظیم محتوا مجموعه My Pet