کورسینو

CURSINU

خلق و خو

وزن و ارتفاع

مشکلات سلامتی

شرایط نگهداری

فعالیت بدنی

آنها نیاز به 20 تا 30 دقیقه ورزش روزانه دارند.

طول عمر

آراستن

تاریخچه

کورسینو نژاد باستانی اما نادر از سگ است که از حدود قرن شانزدهم در جزیره کورسیکا سرچشمه گرفته است.

گرد آوری و ترجمه

تیم تنظیم محتوا مجموعه My Pet