برگامسکو

BERGAMASCO

خلق و خو

وزن و ارتفاع

مشکلات سلامتی

شرایط نگهداری

فعالیت بدنی

طول عمر

آراستن

تاریخچه

گرد آوری و ترجمه

تیم تنظیم محتوا مجموعه My Pet